Gary Thoburns Photography | Auks

Atlantic Puffin (Juvenile)

Atlantic Puffin (Juvenile)

Atlantic Puffin (Summer)

Atlantic Puffin (Summer)

Atlantic Puffin (Summer)

Atlantic Puffin (Summer)

Atlantic Puffin (Summer)

Atlantic Puffin (Summer)

Black Guillemot (1st Winter)

Black Guillemot (1st Winter)

Black Guillemot (1st Winter)

Black Guillemot (1st Winter)

Black Guillemot (1st Winter)

Black Guillemot (1st Winter)

Black Guillemot (Summer)

Black Guillemot (Summer)

Black Guillemot (Summer)

Black Guillemot (Summer)

Black Guillemot (Summer)

Black Guillemot (Summer)

Brunnichs Guillemot (Winter)

Brunnichs Guillemot (Winter)

Brunnichs Guillemot (Winter)

Brunnichs Guillemot (Winter)

Brunnichs Guillemot (Winter)

Brunnichs Guillemot (Winter)

Cassins Auklet (Adult)

Cassins Auklet (Adult)

Cassins Auklet (Adult)

Cassins Auklet (Adult)

Cassins Auklet (Juvenile)

Cassins Auklet (Juvenile)

Cassins Auklet (Juvenile)

Cassins Auklet (Juvenile)

Guillemot (Adult Winter)

Guillemot (Adult Winter)

Guillemot (Adult Winter)

Guillemot (Adult Winter)

Guillemot (Juvenile)

Guillemot (Juvenile)